>
<
© anders gutehall

Reconstruction drawing.
Det nära förflutna / Jönköpings läns museum.