Grafisk redaktör och illustratör med fokus på funktionalitet och enkelhet. Erfarenhet av att leda grafiska produktioner från råmanus till tryckoriginal.

Yrkesverksam arkeolog, både på land och under vatten. Intresserad av metoder och flöden för dokumentering och publicering av arkeologiska resultat i 2D såväl som 3D.

Erbjuder grafisk produktion av avhandlingar, synteser, rapporter, populärvetenskapliga publikationer, broschyrer, fyndteckningar, rekonstruktionsbilder etc.