>
<

3D modell av en matkällare från 1800-talet i Småland.
Eget arbete.