Info.

Min bakgrund

Jag inledde min yrkesbana i slutet av 80-talet som teknisk illustratör åt företag inom industrisektorn. Efter några år började jag läsa arkeologi med inriktning på marinarkeologi och dokumentationsteknik, och senare kompletterade jag med utbildningar inom originalproduktion och digital arkeologi.

Mellan åren 1996 och 2015 var jag anställd som marinarkeolog, arkeolog och teknisk redaktör på olika museer och som teknisk redaktör på ett bokförlag. Under denna period växte mina planer på att starta en konsultverksamhet inom min specialkompetens fram. Mer information om min bakgrund finns på LinkedIn.

Sedan 2015 är jag konsult inom arkeologi och dokumentation. Mina kunder är framför allt arkeologiska institutioner, museer, universitet och bokförlag, men jag är även öppen för projekt inom andra områden. Exempel på genomförda projekt finns under Projekt och på uppdragsgivare under Kunder.

Tjänster.

Grafisk form

Huvuddelen av min verksamhet utgörs av grafisk produktion från manus till tryckt produkt: teknisk redigering, bildbehandling och grafisk formgivning samt kontakt med språkgranskare, översättare, förlag och tryckerier.

Illustration

Tack vare min kombinerade erfarenhet som illustratör och arkeolog kan jag utföra olika typer av fältdokumentation på land såväl som under vatten. Exempelvis uppmätning av byggnadslämningar samt framställning av kartor och illustrationer.

Fotogrammetri

Som komplement till handritning utför jag fotogrammetri för dokumentation av arkeologiska lämningar och byggnader. De digitala 3D-modellerna kan visas på hemsidor och sociala medier eller exporteras som ortofoton och georefereras i GIS-program.

Projekt.

Arbete pågår

Hemsidan är under uppbyggnad och genomförda projekt kommer läggas in löpande framöver. Vill du under tiden veta mer om projekt som jag har genomfört så kontakta mig. Kontaktuppgifter finns under Kontakt.

Kunder.

 • Arkeologerna
 • Blekinge museum
 • Bohusläns museum
 • Båtdokgruppen
 • GRASCA – Graduate School in Contract Archaeology
 • Göteborgs universitet
 • Jönköpings läns museum
 • Kalmar läns museum
 • Kulturparken Småland
 • Linnéuniversitetet
 • Lunds universitet
 • Lysekils dykmuseum
 • Malmö Museer
 • Marinarkeologiska Sällskapet
 • Nordic Academic Press
 • Nordic Maritime Group
 • Projektuppdrag
 • Restaurera
 • Riksantikvarieämbetet
 • Rotary
 • Serder – Serder Communication
 • Skånearkeologi
 • Studentlitteratur
 • Svensk dykerihistorisk förening
 • Svenska arkeologiska samfundet
 • Sydsvensk arkeologi
 • Vikingeskibsmuseet
 • Österlenarkeologi

Kontakt.

Anders Gutehall

Idrottsgatan 3
247 62 Veberöd

Tel: 0706 69 68 67
Mail: info@andersgutehall.se