Info

Min bakgrund

Jag inledde min yrkesbana i slutet av 80-talet som teknisk illustratör åt företag inom industrisektorn. Efter några år började jag läsa arkeologi med inriktning på marinarkeologi och dokumentationsteknik, och senare kompletterade jag med utbildningar inom grafisk form och produktion samt digital arkeologi.

Mellan åren 1996 och 2015 var jag anställd som marinarkeolog, arkeolog och teknisk redaktör på olika museer och som teknisk redaktör på ett bokförlag. Under denna period växte mina planer på att starta en konsultverksamhet inom min specialkompetens fram. Mer information om min bakgrund finns på LinkedIn.

Sedan 2015 är jag konsult inom arkeologi och dokumentation. Mina kunder är framför allt arkeologiska institutioner, museer, universitet och bokförlag, men jag är även öppen för projekt inom andra områden. Exempel på genomförda projekt finns under Projekt och på uppdragsgivare under Kunder.

Tjänster

Grafisk form

Huvuddelen av min verksamhet utgörs av grafisk produktion från manus till tryckt produkt: teknisk redigering, bildbehandling och grafisk formgivning samt kontakt med språkgranskare, översättare, förlag och tryckerier.

Illustration

Tack vare min kombinerade erfarenhet som illustratör och arkeolog kan jag utföra olika typer av fältdokumentation på land såväl som under vatten. Exempelvis uppmätning av byggnadslämningar samt framställning av kartor och illustrationer.

Fotogrammetri

Som komplement till handritning utför jag fotogrammetri för dokumentation av arkeologiska lämningar och byggnader. De digitala 3D-modellerna kan visas på hemsidor och sociala medier eller exporteras som ortofoton och georefereras i GIS-program.