Projektet

I oktober 2016 genomförde Bohusläns museum en förundersökning av en nyupptäckt fartygslämning i viken Korshamn, söder om Morups tånge i Falkenbergs kommun, Halland. Ett mindre provschakt grävdes med syfte att få en uppfattning om dess storlek, bevarandegrad, konstruktion samt ålder. Lämningen visade sig utgöra vraket efter ett klinkbyggt segelfartyg med en ursprunglig längd av 13–14 m, och en dendrokronologisk analys visade att fartyget byggts efter år 1168 av skandinaviskt virke.

Uppdraget

Mitt uppdrag var att delta i förundersökningen med ansvar för dokumentationen. Genom att fotografera vrakets synliga delar, dels med en handhållen DSLR-kamera och dels med en GoPro-kamera monterad på en kamerabom, skapade jag 3D-modeller och ortofoton. De konstruktionsdetaljer i schaktet som inte var synliga men som kunde kännas under vattnet/sanden mättes in för hand. Genom att kombinera denna inmätning med ortofotot samt sektionsfotot (exporterat från 3D-modellen) tvärskepps genom vraket gjorde jag plan-, sektions- och rekonstruktionsritningar.

Kund

Bohusläns museum

Länkar

Bloggar

På vrakäventyr i Halland
Välkommen ombord ett 1100-talsskepp!
Korshamnsvraket daterat!

Rapport

En tidigmedeltida fartygslämning vid Morups tånge

Artikel

Sandvandring blottlade skeppsvrak

3D-modeller

Korshamnsvraket, Halland

3D-modell av provschaktet med delar av vraket synliga.

Ortofoto av provschaktet med delar av vraket synliga

Ortofoto av provschaktet med delar av vraket synliga.

Planritning över provschaktet med delar av vraket synliga

Planritning över provschaktet med delar av vraket synliga. Konstruktionsdetaljerna till vänster var dolda under vatten/sand och mättes in mauellt.

Sektionsfoto tvärskepps genom vraket

Sektionsfoto tvärskepps genom vraket skapat från en 3D-modell. För tydlighetens skull har sektionen rätats upp.

Sektionsritning tvärskepps genom vraket

Sektionsritning tvärskepps genom vraket ritad utifrån sektionsfotot samt handinmätningen. För tydlighetens skull har sektionen rätats upp.

Rekonstruktionsritning tvärskepps genom vraket

Rekonstruktionsritning tvärskepps genom vraket. Sektionsritningen ovan har duplicerats och spegelvänt för att skapa rekonstruktionen.