Bronsmodeller

Fotogrammetri

Projekt

Ett eget pågående projekt där jag fotograferar bronsmodeller av slott, kloster, kulturmiljöre etc. och genom fotogrammetri skapar 3D-modeller.

Länk

Webbsida

Gråbrödraklostret i Ystad. Historiska stadsmodeller.

3D-modell

Bronsmodeller. Sketchfab.

3D-modell av Gråbrödraklostret i Ystad, Skåne.

3D-modell av Läckö slott, Västergötland.