Upperuds sågverk.

Fotogrammetri

Projektet

I april 2017 genomförde Bohusläns museum en arkeologisk förundersökning av en sågverkslämning (RAÄ Skållerud 86) i Upperud i Skålleruds socken, Melleruds kommun, Dalsland. Upperuds sågverk var en del av Upperuds bruk ända sedan starten på 1660-talet, och var i kontinuerlig drift till och med 1960-talet. Förutom sågverkets långa drift och skriftligt belagda byggnadsfaser så är miljön komplex beroende på att sågverket ligger inklämt mellan en valskvarn och ett tegelbruk, båda från sent 1800-tal.

Uppdraget

Mitt uppdrag var att dokumentera Upperuds sågverk med fotogrammetri, vilket jag genomförde dels med en handhållen DSLR-kamera och dels med en GoPro-kamera monterad på en kamerabom. Resultatet av dokumentationen blev 3D-modeller och georefererade ortofoton över sågverkslämningen och dess omgivningar.

Kund

Bohusläns museum

Länkar

Blogg

Upperuds bruk och den eviga kraften

Rapport

Upperuds sågverk

3D-modeller

Upperuds sågverk, Dalsland

3D-modell av sågverkets grundmurar.

Ortofoto av sågverkets grundmurar

Ortofoto av sågverkets grundmurar exporterat från 3D-modellen. I nedre vänstra hörnet syns ett rektangulärt stenfundament med en bevarad träkonstruktion till sågmekaniken.

3D-modell av sågverkets grundmurar, bryggdäckets stenfundament samt valskvarnens grundplatta.

Ortofoto av sågverket med omgivande lämningar

Ortofoto av sågverket med omgivande lämningar exporterat från 3D-modellen. Till vänster valskvarnens grundplatta, i mitten bryggdäckets stenfundament och till höger sågverkets grundmurar.