GRASCA

Grafisk form

Projekt

GRASCA (Graduate school in contract archaeology) är en företagsforskarskola för svensk uppdragsarkeologi på Linnéuniversitetet. Under åren 2015–2023 forskar nio doktorander om hur svensk uppdragsarkeologi kan finna nya marknader och utveckla sitt arbete med samhällsaktuella frågor. Satsningen på denna forskarskola är ett unikt projekt och finansieras av KK-stiftelsen och Linnéuniversitetet i samarbete med Bohusläns Museum, Jamtli i Östersund, Kalmar läns museum/Museiarkeologi Sydost, Västarvet Studio Västsvensk Konservering samt Stiftelsen Kulturmiljövård.

Uppdrag

Våren 2015 fick jag uppdraget att formge forskarskolans logotyp och visitkort. Logotypen skulle bestå av namnet GRASCA och förmedla en känsla av framtid. Jag utgick ifrån typsnittet Montserrat som fritt får användas under SIL Open Font License, och ändrade bokstäverna R och A. Typsnittets formgivare beskriver sin tanke med Montserrat så här: "The old posters and signs in the traditional neighborhood of Buenos Aires called Montserrat inspired me to design a typeface that rescues the beauty of urban typography from the first half of the twentieth century. The goal is to rescue what is in Montserrat and set it free, under a free, libre and open source license, the SIL Open Font License."

Kund

GRASCA, Linnéuniversitetet

Logotyp för GRASCA

Logotyp till GRASCA.

Logotyp för GRASCA

Visitkort till GRASCA. Till vänster för allmän användning och till höger för doktorander och anställda.